Ontstaan van Ratrace triatlon club

A winning team

RatRace Team vzw is opgericht in 2008 door Stefanie Devos, Sofie Van den Berghe, Ingrid Vanderhauwaert en Kris De Temmerman. Daarna is de club verder geëvolueerd en sinds 2016 bestaat het bestuur uit voorzitster Stefanie Devos, Joshua Vander Beken, Thomas De Wulf, Sara Neyt en Kim Colpaert.

Ieder heeft zijn eigen rol binnen het bestuur. Naast de voorzitster vervult Joshua Vander Beken de secretariële taken. Onze voorzitster Stefanie Devos staat in voor de communicatie tussen bestuur en de sportieve cel. Thomas Dewulf zorg voor de feestelijke aangelegenheden samen met de cel feestcomité en Kim Colpaert is het aanspreekpunt voor alles in verband met de communicatie en public relations.

Vriendschap en teamspirit moesten de kernwaarden worden en blijven van onze club. En ook een goede omkadering en sportieve begeleiding voor de leden werd ingeschreven in de missie van onze club. Hier wordt nog dagelijks aan gewerkt om bij te stellen, te verbeteren, kortom het naar de wensen van onze leden te maken.

Geen clubwerking zonder sponsors… dus ook hier werden een aantal bedrijven bereid gevonden om ons initiatief te ondersteunen! Waarvoor van harte bedankt! Klik gerust op de button ‘sponsors’ voor meer informatie over de bedrijven en handelszaken die de opstart en de verdere werking van onze club hebben mogelijk gemaakt. En ook het stadsbestuur van Oudenaarde steunde ons initiatief door het ter beschikking stellen van de nodige sportinfrastructuur.

En uiteindelijk geen triatlonclub zonder sportieve leden… en ook hier verliep alles meer dan naar wens. Eén informele infovergadering in de cafetaria van de zwem.com en een tweede infovergadering enkele weken later, en ons ledenaantal stond op dertig (30!), ons streefdoel voor een goede werking van de club. Zowel de club als de verschillende clubleden werden lid van de VTDL, de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga. Ondertussen hebben we al enkele jaren tussen de 50 en de 60 leden.

Met sportieve en vriendschappelijke groeten van het bestuur.